Advies en Training

 

Wonen en werken in het buitenland

Het is zo ver: u hebt uw contract getekend en u verhuist (met uw familie) binnen afzienbare tijd naar de bestemming van uw emigratie. U bent nu al druk aan het regelen, want er komt heel wat kijken bij zo'n omwenteling in een leven. Naarmate u vordert rijzen er ook persoonlijke vragen die u bij uw werkgever niet altijd kwijt kunt, zoals over uw eigen welzijn en dat van uw partner en kinderen in de nieuwe culturele omstandigheden van het land van bestemming.

Zich ter plekke bewust worden van de uitdagingen die u, zonder voorbereiding, op materieel, gedrag en emotioneel gebied kunt verwachten, is een vuurdoop die menig expat u zou aanraden te vermijden. Daarom biedt A V A N C E u de gelegenheid om de culturele verschillen tussen uw toekomstige en uw huidige woonomgeving te verkennen, zodat u die kunt herkennen en er adequaat mee kunt omgaan wanneer u eenmaal op uw nieuwe bestemming bent aangekomen.

Meer kennis vooraf over het verloop van zo'n verblijf zal u en uw gezin, dankzij de ervaring van veel expats, ook in staat stellen om te zijner tijd, de zogenaamde 'cultuurschok' te herkennen en de juiste plaats te geven in uw beleving. Op die manier kunnen uw familie en u eerder ten volle genieten van de verrijking die het leven in een andere cultuur betekent.

Aan de hand van een intakegesprek kunt u, samen met A V A N C E, de training samenstellen op basis van uw voorkennis, behoeftes en prioriteiten. Zo zal de aanpassing aan de voor u nieuwe gastcultuur soepeler en efficiënter verlopen.

Zakendoen in het buitenland

U weet uit ervaring dat er aan zakendoen in het buitenland - binnen of buiten de EU - veel regels te pas komen. U hebt gemerkt dat er naast de taalbarrière nog veel meer speelt, doorgaans samengevat onder de noemer cultuur. Maar wat houdt dat in, cultuur?

Met A V A N C E kunt u dit gaan verkennen en kunt u zich toerusten met efficiŽnter tools om met uw buitenlandse partners of stakeholders een positieve en doeltreffende zakenrelatie op te bouwen of de bestaande relatie verbeteren. Als eerste verkennen we samen met u de context van uw opdracht in het land van bestemming. Daarna zoomen we in op de culturele verschillen die een effectieve relatie met uw partner of stakeholder in de weg staan. Op grond daarvan onderzoeken we de kansen op synergie, die dan weer aan de hand van cases in praktijk worden gebracht. Op die manier kunt u op optimale wijze in het buitenland uw uitdaging aangaan.

Zakenrelaties in het buitenland komen vaak niet in dezelfde tijd tot stand als u in Nederland of misschien elders gewend bent. Daarom kan A V A N C E u desgewenst ook doorlopend blijven adviseren, net zolang totdat u tevreden bent met de stand van uw zaken in het buitenland.

Dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten kunnen we de specifieke zakencultuur van veel landen in de wereld in onze programma's opnemen. Neemt u gerust contact met ons op voor een oriŽnterend gesprek.

Wonen en werken in Frankrijk

Frankrijk is een heerlijk vakantieland. Maar er wonen en werken, met het hele gezin, hoe zal dat zijn? Het is van groot belang om vůůr vertrek goede voorbereidingen te treffen - ook op het vlak van het dagelijkse leven, en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn - om van uw verblijf een succes te maken.

De praktische organisatie van het dagelijkse leven, maar ook de manier van met elkaar omgaan, aansluiting zoeken en krijgen, al dan niet op werkgebied, de normen waarnaar mensen zich gedragen en de waarden die ze koesteren, zijn vaak anders dan de uwe. Met A V A N C E neemt u daar kennis van, en kijkt u naar de verschillen met uw eigen cultuur. Zo wordt u zich bewust van de verrijkende uitdagingen en de ontmoeting met de Franse cultuur die u door uw verblijf in het land tegemoet gaat..

Het welzijn van het hele gezin is afhankelijk van het welzijn van elk van zijn leden. Daarom biedt
A V A N C E voor het hele gezin een gezamelijk traject, toegespitst op de behoeftes van ieder lid, op grond van een intakegesprek waarin uw wensen worden besproken.Een aantal vragen en onzerkerheden kunnen misschien niet zo makkelijk op uw werk, binnen uw familie of vriendenkringen worden besproken. A V A N C E biedt u de gelegenheid en de nodige expertise om in alle vertrouwelijkheid ook deze kwesties te bespreken.

Een optimale voorbereiding is tenslotte essentiŽl voor het welslagen van uw expatriŽring. Desgewenst kan
A V A N C E ook begeleiding bieden op de midden- en lange termijn.

Zakendoen in Frankrijk

Frankrijk is geografisch gezien niet ver van Nederland vandaan, maar toch komt dit land pas op de zesde plaats als het gaat om de volume wederzijdse handelsbetrekkingen. Dit is vooral te wijten aan de afstand die er bestaat tussen gedrag, normen, waarden, en voorkeuren in de wijze van zakendoen in beide landen.

Door deze bijzonderheden te verkennen - met de focus op de gebieden die voor u en uw zaken van belang zijn - en deze te vergelijken met de eigenschappen van uw eigen zakencultuur, krijgt u oog voor de verschillen in zakendoen tussen beide landen, en kunt u uw zakenpartners in Frankrijk op een positieve en doeltreffende wijze benaderen. Doordat u die verschillen leert herkennen en erkennen, bent u in staat om deze te overbruggen en kunt u het bij de eerste contacten vaak voorkomend onbegrip en de meest voorkomende miscommunicatie vermijden. Om tot zakendoen te komen is het noodzakelijk om met uw zakenpartners een duurzame relatie te ontwikkelen. Dat kan alleen door er de nodige tijd en middelen in te investeren. Dan pas zal er een zekere synergie kunnen ontstaan waaruit wederzijdse voordelen kunnen voortvloeien. U kunt dan uw relatie overtuigen van de meerwaarde van de samenwerking.

A V A N C E kan met u al deze stappen zetten door training en advies, gericht op uw specifieke opdracht in Frankrijk, in de vertrouwelijkheid van een individueel programma dat speciaal wordt ontworpen op basis van uw behoeften en wensen.

A V A N C E kan ook worden ingeschakeld om uw project in Frankrijk gedurende langere tijd te begeleiden op het gebied van interculturele management en communicatie.

Het managen van culturele diversiteit

Diversiteit op de werkvloer, bij het management, in de organisatie, de buurt, de stad, het land, is een nieuwe uitdaging die van alle betrokken partijen specifiek gedrag en specifieke competenties vraagt. Ook biedt de markt nieuwe kansen aan degene die diversiteit weet te benutten om meer klanten aan te trekken.

De verandering in de samenstelling van de Nederlandse bevolking is een dynamisch proces dat geweldige kansen biedt door innovatie en uitvindingen op veel terreinen, van nieuwe producten en een andere benadering van de markt, tot een gezamenlijke aanpak van de maatschappelijke problemen op allerlei niveaus.

Om de dynamiek van de culturele diversiteit te kunnen benutten in uw bedrijf, organisatie, school, ziekenhuis, buurt, of een andere gemeenschap, is het essentieel om op duurzame wijze gebruik te maken van de talenten en competenties van alle deelnemers. Daarvoor is het van belang dat verschillen en gezamenlijke punten duidelijk in kaart worden gebracht, dat alle betrokkenen zich daarvan bewust worden, dat ze die herkennen en erkennen, en dat er beleid wordt gemaakt waarin de synergie tussen de verschillende culturen wordt bevorderd. Eigenlijk is het ontwikkelen van zo'n beleid vandaag de dag onontbeerlijk om de maatschappelijke, economische en morele uitdagingen van morgen aan te kunnen.

A V A N C E biedt advies en trainingen om u bij te staan in uw inspannigen om de voordelen van diversiteit binnen uw bedrijf, organisatie, buurt of gemeenschap ten volle te benutten.

Taaltrainingen

Als Nederlander spreekt u uw talen. Maar u weet ook hoe belangrijk het is om de taal van uw zakenpartner goed te spreken. Dit geldt zeker ook voor de bewoners van het gebied waar u gaat wonen. Welk niveau is daarvoor vereist?

Zo worden onderhandelingen met Franse zakenpartners vaak in het Engels gevoerd. Maar voor de Fransen vinden de essentiŽle - informele - gesprekken plaats in hun eigen taal. Bij ondersteunend personeel is het ook vaak een troef om hen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. In de supermarkt, op straat, in openbare gelegenheden, goede kennis van de taal is altijd een pluspunt: u wint er tijd mee en de ander is eerder bereid met u in contact te treden. Dat het Frans hierop geen uitzondering vormt, hebt u wellicht al eerder ondervonden op uw reizen - al dan niet voor zaken - in het buitenland. A V A N C E biedt u een adequate taaltraining zodat u die handicap tot een minimum kunt beperken.

Tijdens het intakegesprek bepalen wij uw niveau volgens de door de EU vastgestelde Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching and Assessment (CEFR). Op grond van dit niveau, uw wensen, en de omgeving en omstandigheden waarin u de taal gaat gebruiken, stellen wij een training voor u samen, die u in staat stelt om adequaat in de nieuwe situatie te communiceren en te functioneren.