Het bedrijf

Dankzij vijftien jaar ervaring in het trainen en coachen van mensen op het gebied van talen, intercultureel management en communicatie, kan A V A N C E vandaag de dag een professionele aanpak bieden aan bedrijven die de uitdaging aangaan om activiteiten over de grens te gaan ontplooien.

Het is menselijk om altijd eerst door de ander begrepen te willen worden, voordat men zelf de ander begrijpt. Bij internationaal ondernemen geldt juist het tegenovergestelde. Om uw buitenlandse partner beter te kunnen begrijpen, biedt A V A N C E advies, training en workshops op maat. De kennis van de eigen cultuur wordt verdiept en geplaatst in het perspectief van de culturele omgeving van de ander, wat betreft gedragspatronen, normen en waarden, en onbewuste aannames.

Dit stelt u in staat om verschillen te herkennen en ook de voor- en nadelen die daaruit voortvloeien voor het specifieke management van uw project. Daarnaast stellen we u voor uw interculturele competenties in kaart te brengen, en met ons te kijken hoe die te verbeteren om uw partnerschap te versterken. Dit om, waar het gaat om menselijke investering, een heldere en doeltreffende benadering van uw project te bevorderen.

Tot slot zullen casestudy's, al dan niet gelieerd aan uw eigen uitdagingen, u in staat stellen om het via advies, training en workshops verworvene in de praktijk te brengen en zodoende uw nieuwe kennis en competenties te verbeteren en uw eerdere attitudes te herzien in de aanpak van uw internationale uitdagingen. Dit zal u in staat stellen de nieuwe kansen die zich in uw internationale activiteiten voordoen, op een innovatieve en frisse wijze te benaderen.

U kunt rekenen op een professionele geheimhouding op alle niveaus van communicatie met ons bedrijf. We houden ons aanbevolen om al uw vragen te beantwoorden, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Jean-Pierre Perroud


Een expat curriculum
Jean-Pierre Perroud studeerde psychologie aan de Universiteit van Grenoble in de jaren ‘70.
Hij kwam daarna naar Nederland. Meertalig, autodidact, eerst jeugdwerker, later muzikant, onderneemt hij een reis van drie maanden naar China voor een verslag bij de Wandelende Tak van de VPRO in 1986. Hij werkt vervolgens als vertaler en tolk, verhuist naar Suriname, werkt in de PR in Frans Guyana, van waaruit hij een audiovisueel verslag maakt over het Noorden en Oosten van Zuid-Amerika.

Terug in Nederland, begin jaren ’90, begint hij een studie Franse taal en cultuur aan de Universiteit van Leiden en haalt een Master in de managementvariant; hij doet onderzoek naar het aanpassingsvermogen van expats en naar interculturele competenties. Hij werkt tegelijkertijd als Franse taaltrainer bij verschillende taalinstituten. Via een interne opleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Intercultural Management and Communication (KIT-IMC), wordt hij trainer in interculturele management en communicatie. Ook volgt hij een managementtraining bij van Harte en Lingsma.

Hij heeft dit vak afgelopen tien jaar uitgeoefend en daarvoor een aantal missies in Afrika uitgevoerd.
Hij sticht A V A N C E in 1995.

Dankzij zijn eigen persoonlijk ervaring in vier continenten en zijn samenbundelende talent, is het Jean-Pierre Perroud gelukt een netwerk van internationale deskundigen op te bouwen, die de specifieke trainingen en workshops van A V A N C E geven over veel landen in de wereld.

Jean-Pierre Perroud heeft trainingen, worshops en advies gegeven onder andere bij de volgende bedrijven:

ABN amro AGIS Air France - KLM Akzo Nobel
ARCADIS ASML Auto Pon international Cargill
DHV DSM Eureko Heineken ING
Min Buza Océ Philips Rabobank Shell
Tropen Instituut Vopak